Avid           Avid Team

                                                           剪輯顧問           陳博文         蕭汝冠

                                           Editor Avid剪輯師           賴慧娟 LAI Hui-Chuan    牛奶 SU Pei-I

                   Assistant to Avid editing Avid執行           顧曉芸 KU Hsiao-Yun      林政宏 LIN Cheng-Hong

                                                                                     賴慧娟 LAI Hui-Chuan    陳建志 CHEN Chien-Che

                        Negative conforming 底片編輯           江妙容 CHIANG Miao-Rung      陳翠花 Monique CHEN

                                 Film Timing 影片看光師           陳美緞 CHEN Mei-Tuan

                                      Soundtracks 配樂製作           呂聖斐 Fred LU     駱集益 LO Chi-Yi

                                                                                     楊琇雲 YANG Hsiu-Yun             Summer HSU

                          Executive producer 執行製作           袁偉翔 Fanda YUAN

                     Recording engineering 錄音工程           呂聖斐 (繆思特音樂工作室) Fred LU (Musit Music Studio)

                                                                                     袁偉翔 (喀樂工作室) Fanda YUAN (Crack Music Studio)

                                                                                     梁介洋 (MAJOR STUDIO) Jimmy LIANG (Major Studio)

                                                                                     薛位山 (河岸音樂) Wilson HSUEH (Riverside Music)

                                                                                     Studio 錄音室 傳翼錄音製作有限公司 Pixefly Digital Sound Co.

                                                                                     玩音樂工作室 Studio-ONE(TW)

                                                                                     錄音師 王康旭 WAN Kang-Hsu          毛琮文 Momo MOW

                                                                                     助理錄音師 陳佑峰 CHEN Yu-Fong

                                                                                     鋼琴指導 袁偉翔 Fanda YUAN                      周菲比 Phebe CHOU

                                                                                     小提琴演奏 楊心瑜 YANG Hsin-Yu

                                                                                     大提琴演奏 呂超倫 LU Chao-Lun

                                                                                     口琴演奏 藤井俊充 Fujii Toshimitsu

 

前期協力人員                                                             李中旺        蔡靜茹        東山泰代     何志敏         郭春暉

                                                                                     鐵蛋             阿奔             劉權慧         倪卡.伊崑.撒利尤

                                                                           周俊鴻         任子成         王繼三         張佳賢         蘇皇銘

                                                                           蒲士榮         謝望平         陳家怡         楊鈞凱

 

電影歌曲

電影主題曲 野玫瑰

編曲 呂聖斐          駱集益

 

電影片尾曲 風光明媚

作詞 Summer HSU

作曲 Summer HSU

編曲 小毛@輕鬆玩

演唱 梁文音

 

電影插曲 無樂不作

作詞 嚴云農

作曲 范逸臣

編曲 呂聖斐

演唱 范逸臣

 

電影插曲 國境之南

作詞 嚴云農

作曲 曾志豪

編曲 呂聖斐

演唱 范逸臣

 

電影插曲 Don’t Wanna

作詞 宮尚義

作曲 范逸臣

編曲 呂聖斐

演唱 范逸臣

 

電影插曲 給女兒

作詞 Y.H.HO(ciacia's father)

作曲 何欣穗

編曲 何欣穗

演唱 何欣穗

 

電影插曲 哪裡去你

作詞 丹耐夫正若

作曲 丹耐夫正若

編曲 丹耐夫正若

演唱 丹耐夫正若    民雄

 

電影插曲 愛你愛到死

作詞 嚴云農

作曲 呂聖斐

編曲 呂聖斐

演唱 麥子

 

電影插曲 搖落去

作詞 嚴云農

編曲 袁偉翔

 

電影插曲 七彩霓虹燈

作詞 應蔚民

作曲 應蔚民

編曲 應蔚民

 

電影插曲 墓仔埔也敢去

作詞 郭大城

作曲 日本曲

 

電影插曲 各自遠颺 それぞれに

作詞 江崎とし子 Toshiko Ezaki

作曲 江崎とし子 Toshiko Ezaki

演唱 中孝介 Kousuke Atari

 

本片獲選行政院新聞局輔導金影片

輔導金信託管理銀行 第一商業銀行信託處

 

                                                          

創作者介紹
創作者 tryit287814 的頭像
tryit287814

tryit287814

tryit287814 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()